Bli medlem

 

Som medlem i supporterklubben Makrillarna...

...är du med och stöttar GAIS. Du får ett medlemskort och vår eminenta klubbtidning Makrillen hemskickad till dig 4 gånger per år. Som medlem får du även vara med och rösta fram Årets Hedersmakrill (den högsta utmärkelse en GAISspelare kan få!) och Årets Mål. Du får tillgång till våra medlemsträffar och du får även minst 50 procent rabbat på våra bussresor.

Så tveka inte, bli medlem redan idag!

Medlem blir du genom att skriva in dina uppgifter på kontaktsidan. Eller genom att sätta in 250 kr på: Plusgirokonto 62 35 45-1. Skriv: Medlemskap i GAIS Supporterklubb Makrillarna. Betalningsmottagare: GAIS Supporterklubb Makrillarna.
(Glöm inte namn och adress, vi får in flera namnlösa anmälningar i månaden!)

Medlemsfrågor som utebliven tidning o dyl skall mailas till info@makrillarna.com

Medlemsinformation

Fakta Supporterklubben Makrillarna träffas främst på Heden Arena. 

Bildad: 1961

Adress: Eskilsgatan 32 A, 432 42 Varberg. Telefon: 0703-82 51 41

Kansli: Arena Heden.  Postgiro: 62 35 45-1.Makrill

Läs mer om oss.