Om oss

Om oss

Makrillarna bildades i Oktober 1961 och är därmed GAIS äldsta supporterförening.  Vi har en öppen verksamhet med försäljning av GAIS-souvenirer och allmänt GAIS-tjöt över en kopp kaffe på GAIS arenor. Vi samlar även in pengar till diverse förmåner för GAIS, bl.a. till GAIS framtidsfond. Vi arrangerar också resor till GAIS bortamatcher. En annan sak som Marktillarna gör är att ge ut tidningen Makrillen.

Adress:  Eskilsgatan 32 A, 432 42 Varberg. Telefon: 0703-82 51 41 

 Postgiro: 62 35 45-1.

 

Organisation

Organisation

Verksamheten är indelad i fem områden och lika många arbetsgrupper.  Varje grupp är underställd styrelsen, men jobbar helt fritt med den löpande verksamheten.  I grupperna kan ingå gaisare som inte tillhör styrelsen eller föreningen. Detta för att bredda  kunnande och erfarenheter.

Ekonomigrupp

Löpande ekonomiska frågor. Budget, redovisning, fonder. Sponsorjakt till  t ex Makrillen.

Mediagrupp

Ansvarar för supportertidning och information till övrig media.

Souvenirgrupp

Ansvarar för allt som har med souvenirer att göra, från idéstadiet via inköp  till försäljning.

Medlemsgrupp

Administrativa rutiner. Medlemsregister, medlemskort, medlemsinformation, medlemsaktiviteter, medlemsvärvning o dyl.

Lokalgrupp

Skötsel och drift av befintlig medlemslokal.

Medlemsfrågor

Utebliven Makrillen, kontakta info@makrillarna.com

Redaktionella frågor

Artiklar Makrillen skickas till tor.beyer@hotmail.com

 

Styrelse

 

Heinz Tor Philip

Ordförande

Vise ordförande/Medlemsregister

Sekreterare/Facebook

Heinz Martini,
Tel. 07 39-32 68 62,
Mail: martini63@makrillfamiljen.se
Tor Berggren Torell,
Tel. 07 28-61 92 16,
Mail: tor.bayer@hotmail.com
Philip Morsten,
Mail: pmorsten@hotmail.com
     
Johan   Ingemar

Syrelseledamot/Kassör/Webb

Styrelseledamot

Styrelseledamot/Souvenirer
Johan Morsten
Tel. 0704941103
Mail: johan.morsten@gmail.com
Lars Ståhl Ingemar Mann,
Tel. 07 36-87 51 22,
Mail: it.mann@spray.se
     
  Nadja
Styrelseledamot Suppleant  
Nadja Häggström Anne-Lie Hansson  
     
Suppleant/redaktör Ansvarig utgivare Makrillen Revisor
Tony Balogh,
Mail: tony.balogh@1894.se
Björn Roslöv,
Mail: bjorn@roslov.se
Tommy Levin