För styrelsen

 

Förslag på dagordning
GAIS Supporterklubb

Kansli: Arena Heden. Adress: Eskilsgatan 32 A, 432 42 Varberg. Telefon: 0703-82 51 41
 Postgiro: 62 35 45-1